DMCA - Fortune web

DMCA

Powiadomienie o usunięciu Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r

Do tych których może to dotyczyć,
To jest powiadomienie zgodne z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. (DMCA), żądające natychmiastowego zaprzestania udostępniania materiałów chronionych prawem autorskim. Chcę zgłosić naruszenie praw autorskich, w którym materiał naruszający prawo pojawia się w witrynie internetowej, której jesteś gospodarzem.

Materiał naruszający prawo, który, jak twierdzę, należy do mnie, jest następujący:

fortuneweb
Oryginalny materiał znajduje się na mojej stronie internetowej pod następującymi adresami URL:

https://fortuneweb.online
Materiał naruszający prawa znajduje się pod następującymi adresami URL:

https://fortuneweb.online
Moje dane kontaktowe to:

Nazwa:
mak kumar
Adres pocztowy:
148 Thomas Street
Numer telefonu:
Adres e-mailowy:
admin@fortuneweb.online
Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie opisanego materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub z mocy prawa.

Informacje zawarte w tym zawiadomieniu są dokładne i albo jestem właścicielem praw autorskich, albo mam upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Oświadczam, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki o składaniu fałszywych zeznań, że to powiadomienie jest prawdziwe i poprawne.

Podpisano:
mak kumar
Data:
2021-02-24
Ostrzeżenie: zawartość tej witryny nie ma stanowić porady prawnej, a użytkownicy generatora żądań usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA pozostają w pełni odpowiedzialni za własne roszczenia dotyczące praw autorskich.